Υποστηρικτικό video για την παρουσίαση του τρόπου εκτύπωσης επισημάτων και barcodes αντιτύπων και μελών στο openABEKT