Υποστηρικτικό video για την παρουσίαση του τρόπου εκτύπωσης επισημάτων και barcodes αντιτύπων και μελών στο openABEKT

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στις Ροές & Λειτουργίες του openABEKT για τη δημιουργία και τη διαχείριση των μελών σας.

Δείτε πως θα εκτελέσετε τις συναλλαγές χρέωσης, επιστροφής, ανανέωσης, κράτησης και ακύρωσης κράτησης. Γνωρίστε τον ενιαίο κατάλογο συναλλαγών και δείτε με ποιό τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έξυπνα φίλτρα για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά όλες τις συναλλαγές σας.

Γνωρίστε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται σε ενιαίο κατάλογο, τα αντίτυπα και τα τεύχη των Εγγραφών σας. Δείτε πως μπορείτε, χρησιμοποιώντας έξυπνα φίλτρα, να εργαστείτε αποτελεσματικά με τα όλα τα στοιχεία της συλλογής σας.

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε με ποιό τρόπο μπορείτε να εντοπίσετε έναν Τίτλο, που υπάρχει στον Κατάλογό σας για να διαχειριστείτε τα Αντίτυπα ή τα Τεύχη του. Δείτε πώς παρουσιάζεται η σελίδα ενός Τίτλου και ποιές χρήσιμες διαχειριστικές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε για αυτόν.