Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για το περιβάλλον Ροές & Λειτουργίες του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τα μέλη και τις συναλλαγές.