Στην ενότητα περιλαμβάνονται επιδεικτικές παρουσιάσεις χρήσης για όλα τα περιβάλλοντα και τις λειτουργίες του openABEKT.

Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για τον Κατάλογο του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις Εγγραφές, τις Εγγραφές Καθιερωμένου Τύπου, τις σχετικές φόρμες και το MarcEditor.

Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για την Ανακάλυψη του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες αναζήτησης και εξερεύνησης Εγγραφών και Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου.

Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για το περιβάλλον Ροές & Λειτουργίες του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τα μέλη και τις συναλλαγές.