Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για την Ανακάλυψη του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες αναζήτησης και εξερεύνησης Εγγραφών και Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου.