Δείτε παρουσιάσεις χρήσεις για τον Κατάλογο του openABEKT και  όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις Εγγραφές, τις Εγγραφές Καθιερωμένου Τύπου, τις σχετικές φόρμες και το MarcEditor.