Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης Manager της Βιβλιοθήκης σας στο openABEKT.