Γνωρίστε τον "Κατάλογο" του openABEKT και εξοικειωθείτε με όλες τις εργασίες τεκμηρίωσης περιεχομένου που αφορούν τις Εγγραφές τεκμηρίων και τις Εγγραφές Καθιερωμένου Τύπου.

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης Manager της Βιβλιοθήκης σας στο openABEKT.

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στον Κατάλογο του openABEKT για τη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση Εγγραφών. Απαραίτη προϋπόθεση για να εργαστείτε με τις Εγγραφές του Καταλογου σας, είναι να έχετε τα σχετικά δικαιώματα ως χρήστης και να συνδεθείτε στο openABEKT.

Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στον Κατάλογο του openABEKT για τη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου (Authorities). Απαραίτη προϋπόθεση για να εργαστείτε με τις Εγγραφές Καθιερωμένου Τύπου (Authorities) του Καταλογου σας, είναι να έχετε τα σχετικά δικαιώματα ως χρήστης και να συνδεθείτε στο openABEKT.

Γνωρίστε το MarcEditor του openABEKT και δείτε πως μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για:

  • να επεξεργαστείτε Εγγραφές τεκμηρίων
  • να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων
  • Εξοικειωθείτε βήμα-βήμα με την εμφάνιση και τις λειτουργίες του MarcEditor.

Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες του Καταλόγου για τη Γρήγορη Δημιουργία των Εγγραφών και των Καθιερωμένων Τύπων που χρειάζεστε όταν τεκμηριώνετε περιεχόμενο. Η ανάγκη για τη γρήγορη δημιουργία Εγγραφών και Καθιερωμένων Τύπων, παρουσιάζεται όταν εργάζεστε ήδη με μία εγγραφή και διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει η προς διασύνδεση εγγραφή που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μία σχέση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να διακόψετε την εργασία που έχετε σε εξέλιξη καθώς στον Κατάλογο σας παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες.