Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε με ποιό τρόπο μπορείτε να εντοπίσετε έναν Τίτλο, που υπάρχει στον Κατάλογό σας για να διαχειριστείτε τα Αντίτυπα ή τα Τεύχη του. Δείτε πώς παρουσιάζεται η σελίδα ενός Τίτλου και ποιές χρήσιμες διαχειριστικές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε για αυτόν.