Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στις Ροές & Λειτουργίες του openABEKT για τη δημιουργία και τη διαχείριση των μελών σας.