Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες του Καταλόγου για τη Γρήγορη Δημιουργία των Εγγραφών και των Καθιερωμένων Τύπων που χρειάζεστε όταν τεκμηριώνετε περιεχόμενο. Η ανάγκη για τη γρήγορη δημιουργία Εγγραφών και Καθιερωμένων Τύπων, παρουσιάζεται όταν εργάζεστε ήδη με μία εγγραφή και διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει η προς διασύνδεση εγγραφή που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μία σχέση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να διακόψετε την εργασία που έχετε σε εξέλιξη καθώς στον Κατάλογο σας παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες.