Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στον Κατάλογο του openABEKT για τη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση Εγγραφών Καθιερωμένου Τύπου (Authorities). Απαραίτη προϋπόθεση για να εργαστείτε με τις Εγγραφές Καθιερωμένου Τύπου (Authorities) του Καταλογου σας, είναι να έχετε τα σχετικά δικαιώματα ως χρήστης και να συνδεθείτε στο openABEKT.