Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσετε ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε στον Κατάλογο του openABEKT για τη δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση Εγγραφών. Απαραίτη προϋπόθεση για να εργαστείτε με τις Εγγραφές του Καταλογου σας, είναι να έχετε τα σχετικά δικαιώματα ως χρήστης και να συνδεθείτε στο openABEKT.