Γνωρίστε το περιβάλλον "Ανακάλυψη" του openABEKT. Δείτε πως εμφανίζεται ανοιχτά το περιεχόμενό σας στο διαδίκτυο και εξοικειωθείτε με τις υπηρεσίες εξερεύνησης & εντοπισμού περιεχομένου στο openABEKT.

Στην ενότητα αυτή θα εξοικειωθείτε με όλες τις δυνατότητες ανακάλυψης περιεχομένου που σας παρέχονται για να εντοπίσετε και να χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους τις Εγγραφές των τεκμηρίων που σας ενδιαφέρουν.

Στην ενότητα αυτή θα εξοικειωθείτε με όλες τις δυνατότητες ανακάλυψης περιεχομένου που σας παρέχονται για να εντοπίσετε και να χρησιμοποιήσετε με ποικίλους τρόπους τις Εγγραφές Καθιερωμένων Τύπων του Καταλόγου.