Στην ενότητα περιλαμβάνονται Οδηγοί χρήσης για όλα τα περιβάλλοντα και τις λειτουργίες του openABEKT.

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε όλο το υλικό παρουσίασης και αφήγησης των μαθημάτων της ενότητας «Ανακάλυψη».

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε όλο το υλικό παρουσίασης και αφήγησης των μαθημάτων της ενότητας «Κατάλογος».

Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε όλο το υλικό παρουσίασης και αφήγησης των μαθημάτων της ενότητας «Ροές και Λειτουργίες».