Στο μάθημα αυτό θα μάθετε για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και τις υπηρεσίες SaaS που ανέπτυξε στα πλαίσια του έργου "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου" με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Θα γνωρίσετε τη σημασία και την αξία της Ανοικτής Πρόσβασης σε επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και θα έρθετε σε επαφή με τις έννοιες των Ανοικτών Δεδομένων και των Αδειών Χρήσης του.

Τέλος, θα δείτε θέματα συνεργασίας με το ΕΚΤ για τη λήψη υπηρεσιών SaaS.