Στο μάθημα αυτό θα μάθετε τις βασικές αρχές που διέπουν θέματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες Πνευματικά δικαιώματα, Aδειοδότηση, Προσωπικά δεδομένα, Πολιτιστικά δεδομένα, Πλαίσια συνεργασίας.

Ειδικότερα, θα κατανοήσετε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου σας, θα γνωρίσετε με λεπτομέρεια τις άδειες χρήσης περιεχομένου (Creative Commons, Σήμανση Κοινού Κτήματος, άδεια δίκαιης χρήσης κλπ.) καθώς και τα νομικά εργαλεία που προσφέρονται προκειμένου να καθορίζονται τα δικαιώματα και οι εξουσίες που θα έχει επί του ψηφιακού αρχείου του τεκμηρίου σας, ο εκάστοτε χρήστης.