Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πως γίνεται η ανάπτυξη αποθετηρίου από το ΕΚΤ και θα γνωρίσετε το δικτυακό Εργαλείο Σχεδιασμού και Διαμόρφωσης "SaaS Wizard". Επίσης θα σας παρουσιαστούν νομικές πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα, τους όρους χρήσης και την αδειοδότηση του περιεχομένου.