Στο μάθημα αυτό θα μάθετε τι είναι και τι προσφέρει η υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ. Θα γνωρίσετε τους τύπους περιεχομένου που υποδέχονται τα αποθετήρια και θα μάθετε τι είναι και πώς γίνεται η διαδικασία της τεκμηρίωσης στα αποθετήρια, βασική έννοια για την κατανόηση της υπηρεσίας αποθετηρίων SaaS.