Στο μάθημα αυτό θα μάθετε για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του αποθετηρίου. Θα γνωρίσετε πώς μπορείτε να τα δείτε αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του αποθετηρίου και πως να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά μέσα από τη πλατφόρμα Google analytics.