Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να διαμοιράζεστε περιεχόμενο αποθετηρίων στα κοινωνικά σας δίκτυα και πως να το συστήσετε σε τρίτους.