Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πως να χρησιμοποιείτε και να αξιοποιείτε περιεχόμενο αποθετηρίων. Θα σας παρουσιαστούν διάφοροι τρόποι χρήσης και επανάχρησης περιεχομένου και πληροφορίες για την ανοικτότητα και τις άδειες χρήσης του.