Στο μάθημα αυτό θα μάθετε τους διάφορους τρόπους ανακάλυψης περιεχομένου σε αποθετήρια, πχ. πώς εντοπίζετε και αναζητάτε περιεχόμενο, πώς πλοηγείστε στο περιεχόμενο, καθώς και τους τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων σας.