Στο μάθημα αυτό θα ενημερωθείτε για τις κυριότερες διαχειριστικές ροές εργασιών σε αποθετήριο SaaS. Στόχος του μαθήματος είναι να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να διαχειριστείτε το ψηφιακό περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τους χρήστες του αποθετηρίου που θα παραλάβετε από το ΕΚΤ, και να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Μεταξύ των άλλων, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συλλογές στο αποθετήριο καθώς και πώς να επεξεργάζεστε και να διαχειρίζεστε τα τεκμήρια του αποθετηρίου σας είτε μεμονωμένα είτε μαζικά.