Στο μάθημα αυτό θα γνωρίστε τις φόρμες τεκμηρίωσης αποθετηρίων ΕΚΤ.

Θα μάθετε την προετοιμασία που χρειάζεται για την εισαγωγή περιεχομένου σε αποθετήριο, καθώς και πώς τεκμηριώνονται οι οκτώ βασικοί τύποι υλικού στα αποθετήρια SaaS.

Θα γνωρίσετε βήμα προς βήμα, με ζωντανά παραδείγματα, τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας τεκμηρίωσης για κάθε έναν τύπο περιεχομένου και θα δείτε πώς να λαμβάνετε βοήθεια για τη συμπλήρωση της.